donderdag 3 november 2016

Noordenaars


Van 11 tot 13 november presenteren alle instellingen die zich verenigd hebben als de Noordenaars zich tijdens het Noordenaars Art Weekend. Op 11 november ben ik te vinden op de afsluitborrel van de tentoonstelling VHDG/SRV Matthias Konig op het Hofplein 25 in Leeuwarden. Wees welkom vanaf 16.30. 
Ben je niet in de gelegenheid om te komen? Geeft niets, er is nog meer leuks te doen!

Kijk voor meer info op www.noordenaars.nl

---------------
Noordenaars verbinden krachten!


Wij, Noordenaars, staan voor experiment, ontwikkeling van talent en de productie van nieuwe kunst.
Wij, de presentatie-instellingen en kunstenaarsinitiatieven van Noord-Nederland, kiezen voor meer zichtbaarheid en herkenbaarheid en versterken gezamenlijk onze eigen programma’s. Met het platform Noordenaars verbinden wij vanaf nu onze krachten. Noordenaars zijn: Academie Minerva (Groningen), CBK Groningen (Groningen), KiK (Kolderveen), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Media Art Friesland (Leeuwarden), NP3 (Groningen), SIGN (Groningen) en VHDG (Leeuwarden).

Noordenaars presenteren zich in het weekend van 11 t/m 13 november tijdens het Noordenaars Art Weekend. Tijdens dit weekend kan het publiek kennismaken met Noordenaars en zullen op de verschillende locaties van Noordenaars speciale activiteiten plaatsvinden. Kijk op de Noordenaars facebook voor meer informatie.   

Presentatie-instellingen zijn essentieel voor de kunst- en cultuursector. Bij ons ontwikkelen veelbelovende, (inter)nationale kunstenaars nieuw werk, zonder de druk van een vooraf bepaald doel of verkoop. Ze experimenteren en nemen risico’s! Dit is noodzakelijk voor de hedendaagse beeldende kunst en werkt net als elke voorhoede door in alle cultuuruitingen.

Noordenaars zetten zich in voor het behoud en verdere ontwikkeling van het uitzonderlijke, innovatieve kunstklimaat in Noord-Nederland. We combineren onze kennis, ervaring en netwerken en stemmen programma’s scherper op elkaar af. Gezamenlijk treden we naar buiten om een groot publiek bekend te maken met onze activiteiten.

Presentatie-instellingen zijn toegewijd, gepassioneerd en vindingrijk door de mensen die ze runnen. Hoe we ons inzetten voor de kunst verschilt van plek tot plek, maar altijd staat de kunstenaar voorop. (Inter)nationale kunstenaars vinden bij ons ruimte en tijd voor hun dromen, hetontwikkelen van nieuw werk en het contact leggen met andere makers en denkers. Open, toegankelijke plekken om nieuwe verbindingen aan te gaan binnen en buiten de culturele sector.

Wij bieden de kweekvijver voor de kunst van nu en morgen!

Kijk op onze facebook pagina voor meer informatie over het Noordenaars Art Weekend. Volg Noordenaars en blijf op de hoogte van onzeprojecten en activiteiten: www.noordenaars.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten